MIKÄ OneMinuteSport ON?

 

OneMinuteSport-liikuntasovellus mahdollistaa hauskojen, liikunnallisten taukojen toteuttamisen helposti koulupäivien aikana oppiaineesta riippumatta.

 

 

Sovelluksen tarkoituksena on myös tutustuttaa oppilaat erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin ja lajeihin (tanssi, voimistelu, nyrkkeily, jne.). Oppilastuotantona voi saada myös oman liikesarjan tai taukoliikuntaidean näkyviin valtakunnallisesti.

 

 

Palvelu on verkossa toimiva ja katselukertojen rekisteröintimahdollisuus luo pisteytysjärjestelmän, joka mahdollistaa esim. luokkien ja oppilaitosten väliset leikkimieliset aktiviteettikilpailut.

 

Koululiikunnan arvostus oli myönteisesti yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen. Siksi on tärkeää vaikuttaa oppilaiden arvostuksiin koululiikuntaa kohtaan esimerkiksi tuomalla esiin tietoa liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä tarjoamalla käytännön kokemuksia liikunnan merkityksestä oppimisedellytysten edistämisessä ja mielialan kohottamisessa.

 

MIKSI LIIKUNTA ON TÄRKEÄÄ

 

Liikuntaa harrastava lapsi liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena

Liikunta edistää terveyttä ja auttaa luomaan sosiaalisia suhteita

Lapsen ja nuoren on tärkeä saada hyviä kokemuksia liikunnasta.

Päivittäinen liikunta on tärkeä osa painonhallintaa myös lapsilla

Liikunta on sosiaalisesti yhdistävä tekijä, liikkumattomat tippuvat helpommin yhteisön ulkopuolelle.

 

 

OneMinuteSportin EDUT

 

Koululaiset saavat säännöllistä virkistystä oppitunneilla.

Liikunnallisuus lisääntyy kuin huomaamatta.

OneMinuteSport tarjoaa vastapainoa digitalisoitumiselle

Tuote sopii kaikille opettajille, kaikille oppitunneille eikä se vaadi erityistä liikuntaosaamista opettajalta.

Valmis ratkaisu ilman, että opettajan pitää käyttää aikaansa vaihtoehtojen etsimiseen.

Esittelee uusia lajeja hauskassa muodossa.

Myös liikunnasta aiemmin innostumattomat lapset ja nuoret ovat helppo saada mukaan.

KEITÄ ME OLEMME

 

OneMinuteSport kuuluu SpinnoSport Oy:n tuoteperheeseen.

 

OneMinuteSportin takana on vankkaa asiantuntemusta liikunnasta, lääketieteestä ja pedagogiikasta. Palvelua on kehitetty yhdessä kohderyhmän, eli koululaisten ja heidän opettajiensa kanssa.

 

SpinnoSportin tiimillä on aito halu saada suomalaiset lapset liikkumaan ja tätä työtä tehdään monipuolista asiantuntemusta, kokemusta sekä jatkuvaa palautetta hyödyntäen.

 

OneMinuteSport on syntynyt pitkän tuotekehityksen tuloksena.

 

Tekijöillä on vahva usko liikunnan hyviin vaikutuksiin, ammattiosaamista tämän todistamiseksi sekä käytännön tietoa ja taitoa niin lääketieteestä, pedagogiikasta kuin lasten kanssa työskentelystä

Tuemme ajatusta koululiikunnan lisäämiseksi ja toivomme lisätietoja OneMinuteSport-sovelluksesta

puhelimitse
sähköpostitse

Yhteystiedot

info@spinnosport.com

0500 648 748

Lintumetsänpiha 4 A

02660 Espoo

OneMinuteSport-liikuntasovellus on suomalainen innovaatio, jonka tavoitteena on saada koululaiset liikkumaan koulupäivän aikana, oppitunnilla kuin oppitunnilla.

Tuemme ajatusta koululiikunnan lisäämiseksi ja toivomme lisätietoja OneMinuteSport-sovelluksesta

puhelimitse
sähköpostitse
OneMinuteSport-liikuntasovellus on suomalainen innovaatio, jonka tavoitteena on saada koululaiset liikkumaan koulupäivän aikana, oppitunnilla kuin oppitunnilla.
OneMinuteSport-liikuntasovellus on suomalainen innovaatio, jonka tavoitteena on saada koululaiset liikkumaan koulupäivän aikana, oppitunnilla kuin oppitunnilla.