Stäng

INFO OM TJÄNSTEN

OneMinuteSport-motionsapplikationen möjliggör roliga, sportsliga pauser under dagens lopp oberoende av läroämnet. Du öppnar bara aktivitetsvideon eller någon annan av de möjliga alternativen och låter eleverna röra på sig och bli piggare. Om ungefär en minut kan ni fortsätta lärotimmen uppfriskade..

Ett syfte med applikationen är också att få eleverna att bli bekanta med motionsalternativ och -former (dans, gymnastik, boxning, o s v) Man kan också få fram sina egna elevproducerade rörelseserier nationellt.

Tjänsten finns på nätet och registreringsmöjligheten av betraktningsgångerna skapar ett poängsystem, som möjliggör t ex lekfulla aktivitetstävlingar mellan klasser och skolor.