Stäng

Enligt personuppgiftslagen (523/99) 10 §. Datum: 10.11.2015

Registeransvarig:
Spinnosport Oy
info@oneminutesport.fi

Kontaktperson
Teemu Pohjalainen
info@randomi.fi

Registerns namn
Oneminutesport.fi käyttäjärekisteri

Data som registern innehåller: Gruppens och anstaltens namn
Antalet gruppmedlemmar
E-post
Prestationer
Gruppens uppgifter
Adress, ifall priser emottagits

Regelenliga uppgifteskällor
Uppgifter givna i registret.
Uppgifter modifierade i inställningarna.

Syftet med hanteringen av personuppgifterna:
Tjänsten grundar sig på given data.

Förmedling av registerdata
Registerdata överlåts inte till en tredje part utan kundens godkännande eller om inte lagen så förutsätter.

Principerna för registerskydd
Registret sparas inte i pappersformat.

Det ADB-baserade registret är skyddat med brandmur och lösenord. Registret används endast av personer vars befattningsbeskrivning så förutsätter. Registret är skyddat med användarID och lösenord. Användarna har tystnadsplikt. Användarrättigheter förvaltas av den person, som ansvarar för registerärenden.

Regelmässig utlämning av data inom EU eller utanför det Europeiska ekonomiområdet:
Uppgifterna i registret utlämnas eller överförs inte.

Kontrollrätt
Enligt personuppgiftslagen 26. § har kunden rätt att granska de uppgifter som sparats i registret gällande honom.