Sulje

ONEMINUTESPORT.COM-LIIKUNTASOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

Palvelun tarjoaja tarjoaa OneMinuteSport.com-liikuntasovelluspalvelun käyttöönne. Liikuntasovellus mahdollistaa hauskojen, liikunnallisten taukojen toteuttamisen koulupäivien aikana oppiaineesta riippumatta. Palvelu on verkossa toimiva ja katselukertojen rekisteröintimahdollisuus luo pisteytysjärjestelmän, joka mahdollistaa esim. luokkien ja oppilaitosten väliset leikkimieliset aktiviteettikilpailut. Käyttöehdoissa Palvelulla tarkoitetaan siis kokonaisuutta, joka koostuu OneMinuteSport.com- videoista, luokkien aktiivisuutta kuvaavasta pisteytyspalvelusta, käyttäjätuesta sekä muista OneMinuteSport.com:in käyttöön ja käyttämiseen liittyvistä toiminnoista ja menetelmistä. Käyttämällä palvelua hyväksyt nämä ehdot.

Pisteytymisjärjestelmällä tarkoitetaan liikuntasovelluksen käytön eli videon katselukertojen tallennustoimintoa tietoverkon välityksellä, jonka perusteella raportoidaan osallistumismääriä. Osallistumistietoja käytetään lisäksi tutkimusaineistona sekä palautteen ja tuen tarjoamisessa ohjaajalle (Ryhmän ohjaaja/opettaja).

Palvelun käyttämisen ehdot

  1. Hyväksyn, että ohjauksessani olevan ryhmän videokatselukerrat tallentuvat Palvelun tarjoajan rekisteriin. Rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä. Osallistumistietoja voidaan käyttää liikuntasovelluksen mukauttamisessa, sovellukseen liittyvissä tutkimuksissa, palautteen antamisessa sekä Palvelun kehittämisessä. Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.
  2. Ohjauksessani olevat liikuntasuorittajat ovat vähintään 6-vuotiaita.
  3. Hyväksyn yhteystietojeni tallentamisen Palvelun henkilörekisteriin, jota koskeva rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä . Yhteystietoja voidaan käyttää henkilökohtaisen tuen tarjoamisessa, tutkimuksiin liittyvissä yhteydenotoissa sekä Palvelun hallintaan liittyvissä toimissa. Yhteystiedot poistuvat rekisteristä ohjaajan irtisanoutuessa Palvelusta tai palvelusopimuksen päättyessä.
  4. Suostun vastaanottamaan Palvelua koskevia kyselyitä ja viestejä sähköpostitse tai postitse.
  5. En käytä Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.
  6. En luovuta henkilökohtaista käyttäjätunnustani ja salasanaa kenenkään muun käyttöön.
  7. Palvelua kehitetään jatkuvasti. Tämän vuoksi Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua ja myös näitä käyttöehtoja kehitystä vastaavalla tavalla.
  8. Palvelu perustuu kansainvälisesti arvostetun tutkimuksen tuloksiin ja Palvelun vaikuttavuudesta tehtyihin selvityksiin. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan voi taata Palvelun yksittäistapauksellista tuloksellisuutta.

Palvelua tarjotaan lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa ja käyttötukea arkisin klo 8-16 ajalla. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa, eikä vastaa vahingoista, jotka koskevat Palvelun saatavuutta, käytettävyyttä, toimivuutta (esim. tietoliikenneyhteyksiä, yhteensopivuutta ryhmän ohjaajien laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa) taikka virheettömyyttä. Käyttäjä noudattaa Palvelun käytössä ao. maan lakeja, hyviä tapoja ja mahdollisia lupakäytäntöjä (esimerkiksi hankkimalla asiaan kuuluvat tutkimuseettiset luvat). Ryhmän ohjaaja käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

Jos Ryhmän ohjaaja, Palvelun tarjoajan harkinnan mukaan, rikkoo näitä käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus keskeyttää Palvelu välittömästi ilman eri ilmoitusta.

Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeus ja tavaramerkki, kuuluvat Palvelun tarjoajalle ja sen yhteistyökumppaneille. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla laeilla. Näillä käyttöehdoilla ei, lukuun ottamatta niissä määriteltyä käyttötarkoitusta, luovuteta minkäänlaista oikeutta kopioida, käyttää, välittää, jaella, levittää, muuttaa tai edelleen luovuttaa OneMinuteSport.com- liikuntasovellusta tai sen osaa.

Palvelun yhteyteen sisällytettävistä mainoksista, linkeistä tai vastaavista päättää Palvelun tarjoaja. Palvelun käyttö mainonnassa tai markkinoinnissa edellyttää Palvelun tarjoajan etukäteistä kirjallista (esim. sähköpostitse) suostumusta. Tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen: info@spinnosport.com.

Osapuolet vastaavat toisilleen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Palvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai muulle osapuolelle Palvelun käytössä tai sen yhteydessä aiheutuneesta muusta välittömästä, välillisestä, suorasta taikka epäsuorasta vahingosta.

Lukekaa yllä olevat käyttöehdot huolellisesti. Hyväksymällä ehdot saatte käyttöoikeuden Palveluun. Palvelun käyttöoikeus voidaan peruuttaa, mikäli käyttäjä ei noudata näitä ehtoja tai muutoin väärinkäyttää Palvelua tai Palvelusta saatavia tietoja.