Stäng

ANVÄNDARVILLKOR FÖR MOTIONSAPPLIKATIONEN ONEMINUTESPORT.COM

OneMinuteSport.com erbjuder motionsapplikationen till er användning. Applikationen möjliggör roliga, motionsfyllda pauser under skoldagen oberoende av läroämnet. Tjänsten finns på nätet och antalet åskådningsgånger registreras och ger en möjlighet för lekfulla aktivitetstävlingar klasser och skolor emellan.  Med Tjänsten hänvisar användarvillkoren till den helhet, som innefattar OneMinuteSport.com videon, den poängsättning, som beskriver klassernas aktivitet, användarstöd samt övriga funktionaliteter och metoder, som ansluter sig till användningen av OneMinuteSport.com. Genom att använda denna tjänst godkänner du dessa villkor.

Med poängsättningssystemet avses användningen av motionsapplikationen d v s åskådningsgångerna som sparats via datanätet, på basen av deltagarantelet som rapporteras. Deltagardata används dessutom som forskningsmaterial samt feedback och stöd för ledaren (Gruppens ledare / Lärare).

Användningsvillkor för tjänsten

  1. Jag godkänner, att videoåskådningsgångerna för den grupp som är under min ledning sparas i Tjänstleverantörens register. Registerdeklarationen kan läsas via denna länk. Deltagardata kan utnyttjas till modifiering av applikationen, forskning gällande applikationen, återkoppling samt utveckling av Tjänsten. Data sparas i registret tillsvidare.
  2. Motionsaktörerna under min leding är minst 6 år gamla.
  3. Jag godkänner attt mina kontaktuppgifter sparas i registret, vars registerdeklartion kan läsas från denna länk. Kontaktuppgifterna kan användas till att erbjuda individuellt stöd, kontakttagande i forskningssyfte samt i ärenden angående upprätthållning av Tjänsten. Kontaktuppgifterna tas bort från registret då ledaren säger upp sig från Tjänsten eller då avtalet slutar.
  4. Jag ger mitt medtycke för emottagande av enkäter och meddelanden som berör Tjänsten.
  5. Jag använder inte Tjänsten för kommersiella ändamål.
  6. Jag överlåter inte mitt personliga användarID och lösenord till någon annan.
  7. Tjänsten utvecklas ständigt. Därför har Tjänsteleverantören rätt att ändra på Tjänsten och dessa användarvillkor på motsvarande sätt.
  8. Tjänsten grundar sig på internationellt uppskattade forskningsresultat och utredningar om Tjänstens inverkningar. Tjänsten kan dock inte garantera individuella resultat och verkningar för användningen av Tjänsten.

Tjänsten erbjuds i sig 24 timmar per dygn och användarstöd vardagar mellan 8-16. Tjänsteleverantören garanterar dock inte, och ansvarar inte över tillgängligheten, användbarheten, funktionaliteten av Tjänsten ( t ex dataanslutningar, kompatibilitet med gruppledarens apparater eller softvara) eller felfrihet. Vid användningen av Tjänsten följer användaren landets lagar, goda seder och möjliga tillståndskutymer (t ex genom att skaffa nödvändiga forskningstillstånd). Gruppledaren använder Tjänsten på eget ansvar

Om gruppledaren, enligt Tjänsteleverantören bryter mot dessa villkor, har Tjänsteleverantören rätt att inställa Tjänsten utan någon skild anmälan.

De immateriella rättigheterna, såsom upphovsrätten, tillhör Tjänsteleverantören och dess partners. Rättigheterna är skyddade genom internationella kontrakt och nationella lagar. Genom dessa användarvillkor överlåts inga som helst rättigheter att kopiera, använda, förmedla, distribuera eller på annat sätt överlåta OneMinuteSport.com motionsapplikationen eller någon del av den, förutom på det sätt  som användarvillkoren beskriver..

Över de reklamer, länkar eller motsvarande, som inkluderas i Tjänsten, bestämmer Tjänsteleverantören. Användningen av Tjänsten I reklam eller marknadsföring förutsätter ett godkännande av Tjänsteleverantören på förhand ( t ex genom E-post). Förfrågningar kan skickas till: info@spinnosport.com.

Parterna är ansvariga till varandra för avsiktliga eller grova omedelbara skador. Tjänsterbjudaren är inte ansvarig till användaren eller någon annan part för någon direkt eller indirekt skada.

Läs användarvillkoren ovan noggrannt. Genom att godkänna användarvillkoren får ni användarrätt till Tjänsten. Användarrätten kan annulleras, ifall användaren inte följer dessa villkor eller på annat sätt missbrukar Tjänsten eller data som fås från Tjänsten